BÌNH BA - ĐẢO TÔM HÙM

Thời gian: 02 ngày 02 đêm
Khởi hành: tối thứ 6 hàng tuần

/người