BÌNH BA - ĐẢO TÔM HÙM

Thời gian: 02 ngày 02 đêm
Khởi hành: 29, 30/04/2017

/người

THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG - 01

SƠN TRÀ – BÀ NÀ - NGŨ HÀNH SƠN –HỘI AN
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ năm và sáu hàng tuần từ 1/3/2017

/người

THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG 02

SƠN TRÀ – BÀ NÀ - CÙ LAO CHÀM – HỘI AN
Thời gian: 4 ngày 3 đêm – Thứ năm hàng tuần từ 1/3/2017
Khởi hành: 29/4; 25/5; 1,8,15,22,29/6; 6,13,20,27/7; 10,24,31/8

/người